metaform ontwerpt formulieren en documenten

Introductie

Werk

Werkwijze

Onderzoek

Voorbeelden

Nieuws

Contact

 

Alles hangt met elkaar samen

Achter een ogenschijnlijk simpel formulier schuilt een complexe wereld. Alvorens wij aan de slag gaan, verdiepen wij ons uitgebreid in de organisatie. Wij kijken naar de gewenste profilering en de visuele identiteit. Daarnaast vindt een zorgvuldige analyse van de administratieve processen plaats. Metaform neemt hierbij de totale bedrijfsvoering in ogenschouw aangezien administratieve processen nooit op zichzelf staan. De analysefase wordt uitgewerkt in een voorstel. De oplossing varieert van een gedrukt of digitaal formulier tot 'tailor made' software. Dit ontwikkelen wij in nauwe samenwerking met de opdrachtgever. Daarna wordt het uitvoerig getest onder gebruikersgroepen. In de implementatiefase organiseren wij instructiebijeenkomsten voor medewerkers. Ter afsluiting vindt een gezamenlijke evaluatie van het project plaats.